Lokacija

Bihać sa svojih 70.000 stanovnika, kao glavni grad Unsko-sanskog kantona koji ima oko 300.000  stanovnika,  je administrativni, kulturni, saobraćajni i univerzitetski centar sa velikim brojem kulturnih, historijskih i prirodnih  znamenitosti (NP Una i u neposrednoj blizini NP Plitvička jezera), te kao takav pruža puno mogućnosti korisnicima ustanove. Dobra infrastruktura omogućava kvalitetnu i brzu mobilnost, a klimatsko podneblje daje potpun ugođaj tokom sva 4 godišnja doba.

 

Objekat Villa Adriana nalazi se u mirnom, urbanom dijelu grada Bihaća, naselje Luke, u čijoj se blizini, na udaljenosti od 200 do 400 metara, nalaze svi važniji objekti (Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, apoteke, Sportski centar Luke, stadion…). Pogled sa otvorenih i zatvorenih terasa cijelog objekta omogućava pregled panorame Bihaća i planina koje ga okružuju.