UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA

Cijeli objekat je pokriven sistemom vatrodojave i poziva korisnika osoblju. Pored svakog kreveta i u svakom kupatilu nalazi se dugmad za poziv osoblju, dok svaki član osoblja ima karticu sa svojim kodom kojom poništava poziv korisnika, a na mobilnoj aplikaciji u svakom momentu može se vidjeti ko je uputio poziv i ko je odgovorio na poziv korisnika.

Komunikacija među osobljem vrši se radio vezom.

Uvođenjem ovog pristupa i savremene tehnologije u našu ustanovu, omogućili smo brzu i kontrolisanu uslugu našim korisnicima.