Usluge

usluge1

 

Villa Adriana – živjeti s prijateljima!

 

PU Villa Adriana nudi usluge smještaja u luksuznim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, sa vrlo prostranim terasama za odmor i uređenim parkom sa sadržajem za dnevni boravak i rekreaciju.

 

Našim korisnicima stavljamo na raspolaganje usluge ugodnog smještaja, kvalitetne ishrane i stručne njege koju osiguravaju naš tim medicinara i njegovatelja. Boravak u Villa Adriani odlikuje se raznovrsnim dnevnim aktivnostima edukativnog, socijalnog i fizičkog razvoja koje će naš stručni tim osmisliti, provoditi i konstantno unaprijeđivati. U dogovoru sa privatnim klinikama naši klijenti će imati redovan pristup njihovim medicinskim uslugama, kao i osnovne medicinske usluge po potrebi i želji klijenta unutar Ville Adriana.

 

Usluge koje pruža PU Villa Adriana:

– Dugotrajni i kratkotrajni smještaj u jednokrevetne ili dvokrevetne sobe.

– Ishrana i održavanje higijene.

– Medicinska briga i njega, osiguravanje konstantne pratnje korisnicima za njihove posjete zdravstvenim ustanovama.

– Stručne usluge Centra za zdravo tijelo i duh.

– Organizacija dnevnih aktivnosti u ustanovi za korisnike.

– Individualna i grupna pratnja korisnicima van ustanove.

– Praćenje stanja korisnika i izvještavanje članovima porodice (komunikacija sa korisnicima i porodicom putem mail-a, Skype, Viber i sl.)

– Priprema i organizacija aktivnosti i prijevoz van ustanove za korisnike.

– Omogućavanje dnevne brige i njege za korisnike.

– Omogućavanje besplatnog probnog perioda boravka za potencijalne korisnike.

– Vlastita proizvodnja i uzgoj namirnica, za potrebe opskrbe i kao terapijska aktivnost.

– Projekti reintegracije starih osoba u društvene aktivnosti lokalne zajednice.

– Suradnja sa ustanovama i institucijama ovisno o afinitietima korisnika: galerije, muzeji, udruženja, turistički uredi i slično.

 

usluge2

Vaši roditelji su svoj život posvetili Vama … vrijeme je da se odužite.

 

Apartmani su tu za članove porodica naših korisnika koji žele posjetiti svoje bližnje i lično se uvjeriti u kvalitetu usluge koju pružamo. WBE pruža i usluge organiziranja izleta ili posjeta van Ville Adriana, te fizioterapeutske usluge.

 

Usluge koje pruža partnerska firma WBE d.o.o.:

  • Fizioterapeutske usluge za korisnike ustanove
  • Usluge Centra za zdravo tijelo i duh, za treća lica
  • Iznajmljivanje apartmana za boravak porodica korisnika ustanove Villa Adriana
  • Obuka i edukacija.
  • I ostale usluge koje ne spadaju u kategoriju socijalne zaštite.